MUDr. Ladislav Tornóczy

MUDr. Ladislav Tornóczy

 • Absolvent Lekárskej fakulty Karlova univerzita Praha 1965
 • Získaná špecializácia z chirurgie Ist. Bratislava 1968
 • II. atestácia z ortopédie + atestácia z organizácie a riadenia

Prax

 • 1965 – 1973 Chirurgické oddelenie Nemocnica Nové Zámky
 • 1973 – súčasnosť Ortopedické oddelenie FNsP Nové Zámky
 • 1977 – 2004 Primár ortopedického oddelenia NsP Nové Zámky
 • 1985 – 1999 Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Nové Zámky o
 • 1992 – súčasnosť Ortopedická ambulancia Nové Zámky
 • Účasť a organizácia domácich a medzinárodných kongresov, študijné pobyty Praha, Moskva, Budapest, London, New Orleans, San Francisco…
 • Medzinárodná spolupráca napr. s prof.MUDr.Oto Gotfrýdom CsC
 • V súčastnosti sa venuje implantácii endoprotéz kolenného  a bedrového kĺbu
tornoci-big