Slide background

„Len vďaka chorobe

poznáme cenu zdravia.“

Herakleitos

Rameno

Ľakeť

Zápästie & Ruka

Bedro

Koleno

Členok & Noha

Chrbtica

RUKA

Tŕpnu Vám prsty na ruke??? možno máte syndróm karpálneho tunela….

Syndróm karpálneho tunela je jedným z najčastejších ochorení z povolania, a zároveň je najčastejším ochorením ruky. Postihuje najmä tých z nás, ktorí pracujeme s počítačom, alebo si jednostranne preťažujeme ruku pri opakujúcej sa manuálnej činnosti ( muzikanti,vodiči, administratívny pracovníci, čašníci,atď..)

Príznaky:

  • postupná rozvíjajúca alebo náhla pálčivá bolesť hlavne ráno alebo sa na ňu budíte v noci
  • mravčenie až pálenie hlavne 2. – 4. prstu ruky
  • stuhnuté, opuchnuté, bolestivé zápästie
  • znížená až úplna strata citlivosti v ruke, v končekoch prstov
  • znížená svalová sila v ruke, ktorá sa prejavuje únavou, zhoršenou koordináciou prstov – máte napr. problém zapnúť si gombík, vyvešať prádlo, zaviazať topánku…

Vznik:

Pri stereotypných opakovaných pohyboch ruky, (napr. pri klikaní myšou za počítačom a pri zle umiestnenej myši na pracovnom stole) dochádza k preťaženiu ruky, a následne k zhrubnutiu väzivového pruhu a následne dochádza k útlaku nervu, ktorý prechádza stredom ruky a zásobuje jej svaly.

Diagnostika:

Diagnóza syndrómu karpálneho tunela vychádza hlavne z anamnézy a klinického nálezu. Vyšetrujú sa provokačné testy (Tinnel, Phalen, elevačný test,..). Pre potvrdenie diagnózy je nutné EMG vyšetrenie vykonané neurológom.

Liečba:

Konzervatívna liečba spočíva v znížení záťaže končatiny,ľadovanie a fixácia zápästia v 30° extenzii na noc. Úľavu prinášajú i fyzikálne metódy ako ultrazvuk a laser. Liečbu musíme začať skôr, aby nedošlo k trvalému poškodeniu nervu. Ťažké poškodenie sa rieši operačne. Spočíva v dekompresii- uvoľnenie karpálneho tunela a následne odstránenie útlaku nervu. Operácia sa vykonáva najčastejšie v lokálnej anestézii a po zákroku pacient odchádza do domácej starostlivosti.

Choroba de Quervainova, morbus de Quervain

Morbus de Quervain je ochorenie šliach, pri ktorom dochádza k dráždeniu šliach svalom palca ( musculus abduktor pollicis a extensor pollicis brevis ) v oblasti výbežku kosti vretennej (processus styloideus radii) na palcove strane zápästia kde probiehajú kostenno-väzivovým kanálkom. Pri preťažovaní ruky šlachy opuchnú a dráždia sa o kanálika tým spôsobujú bolesti.

Príznaky a diagnostika

Pacient má bolesti v oblasti processus styloideus radii (palcová časť dolnej strany vretennej kosti) , obmedzenie pohybu palca i svalová sila pri stisku ruky. Typickým testom je bolestivosť pri zaťahaní za palec v ulnárnej dukcii zápästia (úklon na stranu malíčka ) tzv. Finkelsteinov test.

Terapia

V začiatočnom štádiu je konzervatívna terapia znehybnením dlahou s následnou rehabilitáciou. Môžu pomôcť nesteroidné antirevmatiká, obstrek kortikoidmi do okolia šliach, ev. do oblasti kanálka, čo vedie k ústupu opuchu a ťažkostí. Nikdy nesmie byť aplikácia obstreku do šlachy, hrozí jej ruptúra (prasknutie). Pri pretrvávaní ťažkostí pristupujeme k operačnému riešeniu- uvolnenie šliach v kostenno – väzivovom kanálku. Vykonáva sa v bezkrvnosti končatiny v lokálnej anestézii a po zákroku pacient odchádza do domácej starostlivosti.

Zasekáva sa Vám prst na ruke??? Lúpavý prst alebo aj trigger finger…

V anglickej literatúre označovaný ako trigger finger (trigger = spúšť na zbrani) je charakteristický práve pohybom, ktorý pripomína výstrel s pušky.Pri ohnutí prstov sa postihnutý prst zasekne, zastaví a pri zväčšení sily preskočí .Pri pokuse o vyrovnanie prstu nejde narovnať, zostáva zaseknutý.

Vznik:

Šlachy ohýbačov prstov prebiahajú v dlani a zápästí v šlachových pochvách a ku kostiam sú pridržované tzv. pútkami. Preťažovaním, opakovanou záťažou, či po zápale môže vzniknúť na šlache zdurenie , ktoré môže obmedziť pohyb šlachy v pochve pod pútkom.

Príznaky

Postihnutý prst pri zohnutí do dlane a následne pri snahe o jeho vystretie “preskočí a zabolí“ čo je sprevádzané charakteristickým lupnutím. Fenomén lupnutia je spôsobený disproporciou medzi šľachou ohýbačov a väzivovým prstencom (pútko A1). Najčastejšie sú postinuté ženy v strednom veku, sekundárne sa vyskytuje u reumatoidnej artritídy, dne a iných metabolických ochoreniach ako napr. cukrovky

Diagnóza

Diagnostikujeme z klinického nálezu – bolestivé preskakovanie alebo zaseknutie prstov , bolesti v priebehu ślachy ohýbača prstu , hmatné zdurenie na šlache. Na RTG snímku sa vylúčia iné dôvody bolesti.

Liečba

Začíname konzervatívnou liečbou, ktorá spočíva v lokálnej aplikácii kortikoidu do šlachovej pochvy. Pri neúspechu konzervatívnej liečby alebo ťažkom náleze robíme operačný zákrok, ktorý môže byť otvorený z krátkeho rezu alebo miniinvazívny iba 1-2 vpichy injekčnou ihlou cez kožu. Na našom pracovisku preferujeme miniinvazívnu metódu. Zákrok vykonávame ambulantne v lokálnej anestézii, nevznikajú pooperačné jazvy, niesú nutné pooperačné preväzy rán, záťaž ruky je možná prakticky od druhého dňa po zákroku.